Ferie z Kaszubskim Parkiem Krajobrazowym

Data: 06-02-2017

 

Jak co roku w ferie, uczniowie z pobliskich szkół podstawowych, przebywający na półkoloniach mogli skorzystać z oferty edukacyjnej Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. W tym roku  dzieci poznawały tajemniczy świat pająków, jak i czym dokarmiać dzikie ptaki i zwierzęta w lesie oraz  aktywnie brały udział w różnych eksperymentach przyrodniczych, co sprawiło im dużo frajdy. Zimowa aura w tym roku sprzyjała również praktycznym zajęciom w terenie, mianowicie  rozpoznawaliśmy tropy zwierząt na śniegu oraz obserwowaliśmy, fotografowaliśmy, a następnie przy użyciu specjalnych atlasów rozpoznawaliśmy gatunki ptaków przylatujących w miejsce dokarmiania. Dzieci  rozpoznały 8 gatunków ptaków, były to sikora bogatka i modraszka, mazurek, wróbel, grubodziób, dzwoniec, szczygieł, a nawet udało się zaobserwować objętego ścisłą ochroną gatunkową na terenie Polski jera. Czas ferii minął szybko – mamy nadzieję, że wiedza zdobyta podczas zajęć w Kaszubskim Parku Krajobrazowym zostanie w pamięci tego młodego pokolenia na długo i że pewnego dnia zaowocuje prawdziwą miłością do przyrody.

bogatka
modraszka
dzwoniec
dzwońce
zajęcia w KPK
doświadczenia na wesoło