Konferencja w ramach projektu „Jezioro Kamienickie – Nasze Jezioro”

Konferencja w ramach projektu „Jezioro Kamienickie – Nasze Jezioro” grafika
Konferencja w ramach projektu „Jezioro Kamienickie – Nasze Jezioro” grafika
Konferencja w ramach projektu „Jezioro Kamienickie – Nasze Jezioro” grafika

29 marca br. w Zespole Szkół w Kamienicy Królewskiej w ramach projektu „Jezioro Kamienickie – Nasze Jezioro” dofinansowanego ze środków WFOŚ w Gdańsku, odbyła się konferencja dotycząca Jeziora Kamienickiego. Głównym celem konferencji było przedstawienie zadań realizowanego projektu, zwiększenie świadomości uczestników w zakresie zanieczyszczeń zbiorników śródlądowych, jak również bliższe poznanie Jeziora Kamienickiego w aspekcie biologicznym. W konferencji uczestniczyli samorządowcy, kadra pedagogiczna Zespołu Szkół w Kamienicy Królewskiej, uczniowie szkoły oraz mieszkańcy Kamienicy Królewskiej.  Podczas trwania konferencji  mgr inż. Joanna Kuśnierz – pracownik KPK, przeprowadziła  prelekcję na temat walorów i zagrożeń Kaszubskiego Parku Krajobrazowego oraz flory i fauny Jeziora Kamienickiego,natomiast prelekcję na temat zagrożeń degradacyjnych jezior zaprezentował mgr Mateusz Drężek – pracownik Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Szymbarku. Po serii wykładów każdy z zebranych miał okazję zabrania głosu i zaprezentowania swoich spostrzeżeń, co zaowocowało bardzo ciekawą dyskusją.