Konkurs ekologiczny pt. „ Zagrożenia środowiska przyrodniczego i jego ochrona” w Gołubiu

Data: 21-02-2012
Rozwiązywanie testu grafika
Test czas zacząć grafika
Ogłoszenie wyników grafika
W dniu 16.02.2012 r. w Szkole Podstawowej w Gołubiu odbyła się już VII edycja gminnego konkursu ekologicznego pt. „ Zagrożenia środowiska przyrodniczego i jego ochrona”. Konkurs odbywa się pod patronatem Kaszubskiego Parku Krajobrazowego i Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Szymbarku. W konkursie wzięły udział 4 drużyny ze szkół z gminy Stężyca.  Konkurs polegał na rozwiązaniu przez drużyny testu składającego się z 25 pytań o tematyce przyrodniczej i ekologicznej. Celem konkursu było uwrażliwienie dzieci na problemy otaczającego ich środowiska. Podczas ostrej rywalizacji zwyciężyła drużyna z Kamienicy Szlacheckiej. Wszystkie drużyny otrzymały nagrody dofinansowane przez WFOŚiGW w Gdańsku i Wójta Gminy Stężyca.