Liczenie zimujących ptaków wodnych w Kaszubskim Parku Krajobrazowym

Data: 27-01-2017

 

W połowie stycznia pracownicy Kaszubskiego Parku Krajobrazowego wyposażeni w lornetki i aparaty wyruszyli w teren na liczenie zimujących ptaków wodnych. Obserwacje i liczenie odbyło się na dopływach na jeziorze Małe Brodno, Brodno Wielkie, jeziorze Kłodno, fragmencie rzeki Radunia, jeziorze Raduńskim Górnym i Dolnym, jeziorze Stężyckim, Strudze Mirachowskiej i fragmencie rzeki Łeba. Zamarznięte zbiorniki wodne sprawiły, że skupiska ptaków  były  w miejscach pozbawionych lodu.  W tym roku udało nam się wypatrzeć nurogęsi, łyski, kaczki krzyżówki i łabędzie nieme.

Ptakami dominującymi są kaczki krzyżówki, których naliczyliśmy 533 sztuk, z czego większa część to kaczory, następnie nurogęsi 37 osobników oraz łyski – 27 sztuk i łabedzie-24 sztuki.

 

 

Chmielonko - młyn
Grafika 2: Liczenie zimujących ptaków wodnych w Kaszubskim Parku Krajobrazowym
Grafika 3: Liczenie zimujących ptaków wodnych w Kaszubskim Parku Krajobrazowym
kaczki krzyżówki
kaczor
Stężyca
jez. Raduńskie Dolne