Nareszcie wiosna!

Data: 26-03-2012
Wystąpienie leśniczego grafika
Rozpoczęcie festynu grafika
przedstawienie uczniów grafika
sygnalista grafika
finał konkursu plastycznego i rozdanie nagród grafika
nauka przez zabawę czyli zagadki edukacyjne grafika

Kaszubski Park Krajobrazowy przywitał wiosnę wraz uczniami szkół podstawowych w Gołubiu i Mojuszu. Pracownicy KPK w obu szkołach (20.03. w Gołubiu i 21.03. w Mojuszu) przeprowadzili zajęcia na temat: „Symptomy wiosny w przyrodzie”. Dzieci dowiedziały się, jakie zjawiska muszą zajść w przyrodzie (np. równonoc wiosenna, wyższa temperatura) aby rośliny ruszyły z wegetacją, a zwierzęta wybudziły się ze snu zimowego lub przyleciały do nas z ciepłych krajów. Dzieci dowiedziały się również, że drzewa pod względem rozpoczęcia wegetacji, można podzielić na trzy grupy: drzew najpierw wypuszczających liście, drzew najpierw kwitnących oraz drzew jednocześnie wypuszczających liście i kwiaty. Po prelekcji dzieci rozwiązywały konkursy na tablicach magnetycznych odgadując poszczególne gatunki roślin i zwierząt.

W szkole podstawowej w Mojuszu dzieci dodatkowo z okazji „Dnia wiosny” przygotowały przedstawienia oraz odbyło się uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom konkursu plastycznego pt. ”Las i jego mieszkańcy”. Nauczyciele na festyn oprócz przedstawicieli KPK zaprosili również lokalnego leśniczego pana Andrzeja Beczek, który przeprowadził prelekcję na temat lasu, sygnalistę, który zaprezentował dzieciom sygnały łowieckie oraz lokalnego myśliwego, który opowiedział o roli myśliwych i tradycjach myśliwskich.

Obie uroczystości, zarówno w Mojuszu jak i w Gołubiu wypadły wspaniale i wywołały uśmiech na wielu dziecięcych twarzyczkach.