Nasiona za baterie

Data: 16-04-2014
Nasiona za baterie grafika
Nasiona za baterie grafika
Nasiona za baterie grafika
Nasiona za baterie grafika
Nasiona za baterie grafika
Nasiona za baterie grafika
Nasiona za baterie grafika
Nasiona za baterie grafika
Nasiona za baterie grafika

Już kolejny rok jak pracownicy Kaszubskiego Parku Krajobrazowego w Kartuzach na placu św. Brunona zorganizowali akcję zbiórki zużytych baterii, dołączając się do akcji „Drzewko za makulaturę” organizowanej przez Nadleśnictwo Kartuzy i Dziennik Bałtycki. Podczas tej akcji do specjalnie przygotowanych pojemników, można był oddawać do utylizacji baterie. Akcja nosiła nazwę „nasionka za baterię” i miała na celu promowanie postaw ekologicznych na rzecz prawidłowej segregacji odpadów niebezpiecznych. A jak wiadomo baterie do takich odpadów się zaliczają, gdyż zawierają metale ciężkie m.in. ołów, kadm, nikiel czy rtęć, które nie ulegają samoistnej neutralizacji i redukcji. Baterie ogólnie mają krótki żywot i szybko trafiają do kosza, a gdy uwalniają się z nich metale ciężkie, a także wiele innych substancji toksycznych lub żrących stanowi to poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego. W akcji „Nasionka za baterie” każdy, kto przyniósł 5 zużytych baterii w zamian otrzymał paczuszkę nasion roślin ogrodowych, jako podziękowanie za udział w akcji. Do wyboru było kilkanaście rodzajów nasion: od bratków po trawę ozdobną. Zużyte baterie można było przynosić w godzinach od 11.00 do 14.00. Podczas akcji w Kartuzach zebrano 150 kilogramów baterii, które następnie zostały przekazane firmie zajmującej się utylizacją odpadów niebezpiecznych. W czasie trwania akcji „nasionko za baterię” rozdano około 200 paczek nasion roślin ogrodowych.