Projekt "Droga odpadu"

W dniach od 8 do 15 marca 2011 r Kaszubski Park Krajobrazowy przy współpracy z Urzędem Gminy Sierakowice realizowali warsztaty edukacyjne dla szkół z terenu gminy Sierakowice pt. „Droga odpadu”.

Tematem spotkań było podniesienie świadomości w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi pochodzącymi z gospodarstw domowych oraz wyjazd na Składowisko Odpadów w Chlewnicy, gm. Potęgowo oraz do Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” w Czarnówku, gm. Nowa Wieś Lęborska.

Przed każdym wyjazdem, na sali konferencyjnej UG Sierakowice odbywały się dwie prezentacje multimedialne, podczas których zaprezentowane zostały przykłady wspólnych interwencji pracowników Referatu Ochrony Środowiska i Kaszubskiego Parku Krajobrazowego w sprawach niszczenia środowiska przyrodniczego, omówione zostały również nowe zasady segregacji śmieci w gminie Sierakowice oraz działania ochronne i zagrożenia Kaszubskiego Parku Krajobrazowego.

W projekcie udział wzięło łącznie 450 osób, w tym uczniowie ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz grupa przedszkolaków.

Warsztaty edukacyjne dofinansowane zostały ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.