Projekt "Radunia wczoraj, dziś i jutro"

Projekt "Radunia wczoraj, dziś i jutro" grafika
Projekt "Radunia wczoraj, dziś i jutro" grafika
Projekt "Radunia wczoraj, dziś i jutro" grafika
Projekt "Radunia wczoraj, dziś i jutro" grafika
Projekt "Radunia wczoraj, dziś i jutro" grafika
Projekt "Radunia wczoraj, dziś i jutro" grafika
Projekt "Radunia wczoraj, dziś i jutro" grafika
W grudniu 2010R. został zrealizowany projekt "Radunia wczoraj, dziś i jutro". Głównym celem projektu była edukacje ekologiczna młodzieży, mająca na celu uzmysłowienie wpływu działalności człowieka na obecny i przyszły stan rzeki Raduni. Do programu zaproszone zostały gimnazja z gmin leżących w zlewni Raduni (Gimnazjum w Sierakowicach, Zespół Szkół im ks. Antoniego Arasmusa w Kiełpinie, Zespół Szkół im Ziemi Kaszubskiej w Goręczynie, Gimnazjum Nr 2 w Kartuzach i Gimnazjum im Jana Pawła II w Somoninie, które było głównym realizatorem projektu). Projekt został sfinansowany przez Związek Międzygminny Gmin Dorzecza Rzeki Raduni.
W trakcie realizacji projektu młodzież uczestniczyła w:
- prelekcji na temat „Gospodarki wodnej Gminy Stężyca”;
- wycieczce do elektrowni wodnej w Rutkach i Straszynie;
- wycieczce do oczyszczalni ścieków w Kartuzach;
- wizycie w Nadleśnictwie Kartuzy;
- warsztatach z edukacji ekologicznej „Woda źródłem życia” w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Szymbarku, które przeprowadziła dr Małgorzata Łukaszewicz-Gniotyńska. Zajęcia zostały sfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Podsumowanie projektu odbyło się w Gimnazjum w Somoninie. Podczas podsumowania odbyła się prelekcja na temat: „Walory przyrodnicze i kulturowe Kaszubskiego Parku Krajobrazowego”, którą przeprowadził Kierownik Oddziału PZPK w Kartuzach - Pan Witold Sieciechowski.
 Wszystkie gimnazja uczestniczące w projekcie przygotowały o projekcie prezentacje multimedialne, które zostały zaprezentowane na podsumowaniu i jednocześnie brały udział w konkursie. Wysoki poziom przygotowanych prezentacji nie ułatwił pracy komisji oceniającej prace.
Prace konkursowe i zaangażowanie uczniów w projekt pozwoliły na podniesienie świadomości wartości przyrodniczych Raduni wśród młodzieży zamieszkującej jej zlewnię.  Dziękujemy Gimnazjum w Somoninie za zaproszenie do udziału w realizacji projektu.