Referat o Jeziorze Gowidlińskim

Data: 12-12-2011

W dniu 5.12.2011r w Gimnazjum w Gowidlinie zaprezentowany został referat wraz z prezentacją multimedialną na temat jeziora Gowidlińskiego pt. „Perła Jezior Kaszubskich – czyli słów kilka o Jeziorze Gowidlińskim”. Wykład ten odbył się w ramach projektu „Nasze Jezioro – Nasza Sprawa” organizowanym przez WFOŚiGW w Gdańsku. Głównym celem prezentacji było bliższe poznanie Jeziora Gowidlińskiego -  jego genezy, flory oraz fauny. Poza tym chodziło również o zwiększenie świadomości słuchaczy w zakresie zagrożeń oraz walorów jeziora i możliwości jego wykorzystania.W spotkaniu uczestniczyła kadra pedagogiczna Zespołu Szkół w Gowidlinie, uczniowie szkoły oraz ich rodzice. Po prezentacji był czas na dyskusję. Podjęte tematy dotyczyły zarówno problemów związanych z czystością jeziora jak i pomysłów na wykorzystanie jeziora do celów rekreacyjno – turystycznych.

Referat o Jeziorze Gowidlińskim grafika