Warsztaty entomologiczne dla samorządowców oraz nauczycieli w Kaszubskim Parku Krajobrazowym

Data: 28-09-2017

Na początku września 2017 r.  KPK zorganizował warsztaty entomologiczne pt. „Motyle i ważki łąk podmokłych w Kaszubskim Parku Krajobrazowym”. W warsztatach wzięli udział pracownicy lokalnych samorządów oraz nauczyciele przyrody. Prowadzącym warsztaty był pan Grzegorz Jędro, który już trzeci sezon bada faunę ważek i motyli łąk podmokłych na terenie naszego Parku. Oprócz podstawowych informacji na temat sposobu wykonywania inwentaryzacji motyli i ważek, uczestnicy warsztatów poznali gatunki występujące na naszym terenie, w tym dwa niezwykle cenne. Jednym z nich jest gatunek ważki – Iglicy małej objęty ochroną gatunkową ze strefą ochrony 100 m. Drugim niezwykle cennym gatunkiem występującym w Parku jest Dostojka eunomia - gatunek motyla , którego  nie odnotowano od wielu lat w północno-zachodniej części Polski. Warsztaty kończyły się konkursem  dla uczestników z rozpoznawania gatunków. Konkurs budził w uczestnikach bardzo duży entuzjazm i pokazał uczestnikom jak trudno jest oznaczać poszczególne gatunki owadów w rzeczywistości.

Panu Grzegorzowi serdecznie dziękujemy za tak pasjonujące warsztaty, dziękujemy również WFOŚ w Gdańsku za ich dofinansowanie.

 

Czerwończyk nieparek
Dostojka eunomia
wykład
prezentacja
rozpoznawanie gatunków
rozpoznawanie gatunków
konkurs wiedzy o motylach i ważkach
świat oczami owadów
wykład