Wielkie sprzatanie brzegów jezior i rzek kaszubskich

Data: 24-04-2017

Wzorem roku ubiegłego Kaszubski Park Krajobrazowy przyłaczył się do akcji organizowanej z okazji "Dnia Ziemi"  przez Kaszubską Fundację "Nasza Checz" oraz Lokalną Grupę Rybacką Kaszuby. Dzieki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku możemy zabezpieczyć akcję w worki i rękawice do sprzatania. Będziemy rówinież brać czynny udział w całym przedsiewzięciu oraz edukacji uczestników. Akcja adresowana jest przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Powiatu Kartuskiego. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano działania obejmujące w szczególności sprzątanie brzegów jezior i rzek kaszubskich (w dniach 24 - 29 kwietnia), organizację konkursu na najciekawiej opracowane wyniki uzyskane podczas sprzatania brzegów zbiorników wodnych oraz opracowanie raportu o stanie ich zanieczyczenia. Celem całej akcji jest oczywiście sprzatanie ale przede wszystkim edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży w zakresie stanu ekologicznego wód oraz przeciwdziałanie zanieczyszceniom. Po zakończonej akcji poinformujemy o jej wynikach.

Szczegółowych informacji udziela LGR Kaszuby.

 

Grafika 1: Wielkie sprzatanie brzegów jezior i rzek kaszubskich