Wojewódzki konkurs przyrodniczy w Szkole Podstawowej w Somoninie

Data: 12-06-2019
Wojewódzki konkurs przyrodniczy w Szkole Podstawowej w Somoninie grafika
Wojewódzki konkurs przyrodniczy w Szkole Podstawowej w Somoninie grafika
Wojewódzki konkurs przyrodniczy w Szkole Podstawowej w Somoninie grafika
Wojewódzki konkurs przyrodniczy w Szkole Podstawowej w Somoninie grafika

„Czas na las” to tegoroczny temat konkursu przyrodniczego organizowanego już od kilku lat w Gimnazjum, a obecnie w Szkole Podstawowej w Somoninie. Konkurs jest objęty patronatem Kaszubskiego Parku Krajobrazowego oraz Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Szymbarku. W konkursie wzięło udział 9 szkół z województwa pomorskiego. Konkurs rozpoczął pan leśniczy Bogdan Kobiela opowiadając o pracy leśnika i budowie oraz roli lasu w życiu człowieka. Następnie na podstawie wysłuchanej prelekcji uczniowie rozwiązywali test przygotowany przez członków komisji konkursowej, w skład której wchodzili: przedstawiciel Kaszubskiego Parku Krajobrazowego – pani Joanna Kuśnierz, Ośrodka Edukacji Ekologicznej – pan Marcin Sidoruk oraz Nadleśnictwa Kartuzy – pan Bogdan Kobiela. Po rozwiązaniu testu następnym zadaniem dla młodzieży było rozpoznawanie gatunków roślin na podstawie wyświetlanych zdjęć. Ostatnim, najtrudniejszym zadaniem była kreacja i artystyczna prezentacja wiersza trzyzwrotkowego, utworzonego przez drużyny w ciągu tylko 30 min. Utwory, jak i ich sceniczne prezentacje zachwyciły jury, które miało duży problem z oceną utworzonych dzieł. Tym razem wygrała drużyna gospodarzy. Dziękujemy SP w Somoninie za przeprowadzenie i organizację konkursu a WFOŚ w Gdańsku za dofinansowanie nagród dla uczestników.