Wysoka frekwencja podczas pierwszego spotkania konsultacyjnego

Data: 10-03-2020

W związku z rozpoczęciem prac nad projektem planu ochrony dla  Kaszubskiego Parku Krajobrazowego dnia 5 marca 2020 r. w Kartuskim Centrum Kultury odbyło się pierwsze spotkanie informacyjne.

Podczas spotkania przedstawiono: założenia prac nad projektem planu ochrony, zespół autorski i harmonogram prac. Wszystkie materiały zaprezentowane przez zespół autorski znajdują się na stronie internetowej: http://pomorskieparki.pl/planyochrony/opracowanie-projektu-planu-ochrony-kaszubskiego-parku-krajobrazowego/ w zakładce: Pierwsze spotkanie informacyjne dla interesariuszy PO KPK.

Dziękujemy za liczne przybycie i zachęcamy do udziału w kolejnych spotkaniach.

 

Województwo Pomorskie – Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych realizuje projekt

dofinansowany z Funduszy Europejskich „Opracowanie projektów planów ochrony parków krajobrazowych wchodzących w skład PZPK”

Celem projektu jest ochrona stanu środowiska przyrodniczego i zachowanie różnorodności biologicznej oraz zabezpieczenie zasobów i walorów przyrodniczo-krajobrazowych.

Dofinansowanie projektu z UE: 4 502 450,00 zł

Wkład własny projektu dzięki  dofinansowaniu realizacji zadania pn. „Projekty planów ochrony dla Parków Krajobrazowych wchodzących w skład Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańskudotacja ze środków WFOŚiGW:  792 705,00 zł.

 

Grafika 1: Wysoka frekwencja podczas pierwszego spotkania konsultacyjnego
Grafika 2: Wysoka frekwencja podczas pierwszego spotkania konsultacyjnego
Grafika 3: Wysoka frekwencja podczas pierwszego spotkania konsultacyjnego
Grafika 4: Wysoka frekwencja podczas pierwszego spotkania konsultacyjnego
Grafika 5: Wysoka frekwencja podczas pierwszego spotkania konsultacyjnego
Grafika 6: Wysoka frekwencja podczas pierwszego spotkania konsultacyjnego
Grafika 7: Wysoka frekwencja podczas pierwszego spotkania konsultacyjnego