ZAPRASZAMY NA "LEKCJE PRZYRODY W TERENIE".

ZAPRASZAMY szkoły podstawowe do udziału w warsztatach terenowych pt. „Lekcja przyrody w terenie”. W czasie tych zajęć dzieci m.in. zapoznają się z budową i rolą lasu, zasadami zachowania w rezerwacie, będą uczyć się rozpoznawania kilku podstawowych gatunków drzew liściastych i iglastych oraz podzielone na grupy będą wykonywać różne zadania przyrodnicze. Kaszubski Park podstawia autokar, którym dzieci zostaną zawiezione i przywiezione z zajęć. Planowanych jest 15 wyjazdów w terminie 09.05-17.06. 2011. Zajęcia odbywać się będą w dwóch miejscach na terenie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego w sąsiedztwie rezerwatów przyrody: RP „Jezioro Lubygość” w okolicy Mirachowa oraz RP „Zamkowa Góra” w okolicy Kartuz.

W warsztatach może brać udział 40 dzieci (można łączyć klasy). W opiece nad dziećmi muszą brać udział co najmniej dwaj nauczyciele. Ponieważ zajęcia są w terenie, dzieci powinny ubrać się odpowiednio do tego wyjazdu (strój terenowy).

Autokar będzie podstawiany o godz. 9:00 pod szkołę, powrót będzie uzależniony od tego, który rezerwat Państwo wybiorą oraz od odległości szkoły od rezerwatu.

Termin zgłoszenia na zajęcia upływa w dniu 15.04.2011. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.  Zgłoszenia proszę potwierdzać telefonicznie pod numerem 58 685-32-97.