Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Kaszubski Park Krajobrazowy

 • jez. Sianowskie
  jez. Sianowskie
 • Pełnik europejski
  Pełnik europejski
 • Obuwik pospolity
  Obuwik pospolity
 • Okolice Staniszewa
  Okolice Staniszewa
 • Wielosił błękitny
  Wielosił błękitny
 • Chrabąszcz majowy
  Chrabąszcz majowy
 • Pełnik europejski
  Pełnik europejski

Kaszubski Park Krajobrazowy

KARTUZY
Piesze rajdy terenowe pt. „Nocny łowca komarów”

Pomagamy pszczołom!!!

Ośrodek Edukacji Ekologicznej przy KPK

OEE w Szymbarku

WFOSiGW
Mapy
MODRASZEK TELEJUS MOTYL ŁĄK PODMOKŁYCH

MODRASZEK TELEJUS
MOTYL ŁĄK PODMOKŁYCH
KOMIKS

 

W związku z prowadzonymi pracami  nad projektem planu ochrony dla  Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w  pierwszym spotkaniu konsultacyjnym .

Podczas  I spotkania o charakterze informacyjnym przedstawione zostaną m.in. : założenia prac na projektem planu ochrony, przedstawiony zostanie zespół autorski, harmonogram prac , a także dana będzie możliwość złożenia pierwszych wniosków i postulatów  do rozważenia w trakcie prac nad planem ochrony.  Spotkanie odbędzie się 5 marca 2020 r. (czwartek w godzinach 11-13) w Kartuskim Centrum Kultury przy ul. Klasztornej 1.

 

Program spotkania

 

Powitanie (przedstawiciel PZPK)

 

 1. Informacje wprowadzające (Andrzej Weigle) (30-45 minut):
  • Podstawa prawna funkcjonowania Kaszubskiego Parku Krajobrazowego oraz sporządzania Planu ochrony
  • Istota Planu ochrony
  • Elementy dyskutowalne i niedyskutowalne Planu ochrony
  • Założenia realizacyjne, etapy i haromonogram prac
  • Zakres dokumentacji Planu ochrony i dokumentu Planu
 1. Zespoły autorskie i założenia realizacyjne operatów szczegółowych (po 5 minut każdy zespół, razem 30-45 minut, po każdym z wystąpień możliwość zadania pytań do autorów):
  • Operat ochrony zasobów abiotycznych i gleb (Jarosław Suchożebrski)
  • Operat ochrony szaty roślinnej (Katarzyna Bociąg)
  • Operat ochrony zwierząt (Konrad Bidziński)
  • Operat ochrony dziedzictwa kulturowego i krajobrazu (Bogna Lipińska)
  • Operat kształtowania funkcji turystycznych, rekreacyjnych i edukacyjnych (Barbara Jaszczuk-Skolimowska)
  • Operat zagospodarowania przestrzennego (Barbara Jaszczuk-Skolimowska)
 2. Formy uspołecznienia prac nad Planem ochrony  (Andrzej Weigle 10 minut)
 3. Dyskusja i pytania ogólne

 

Zamknięcie (przedstawiciel PZPK)