Zimowe liczenie ptaków w Kaszubskim Parku Krajobrazowym

Data: 08-02-2024

Pod koniec stycznia odbyło się liczenie ptaków zimujących na zbiornikach wodnych w Kaszubskim Parku Krajobrazowym. Pracownicy Parku prowadzili obserwacje na dopływach i jeziorach: Białe, Kamienieckie, Kłodno, Ostrzyckie, Raduńskie Dolne, Raduńskie Górne, Sianowskie, Wielkie, jak również na rozlewiskach rzeki Łeby, Kożyczkowskiej Strugi, Strugi Mirachowskiej.

Najliczniej obserwowanym gatunkiem była kaczka krzyżówka (457 osobników), w dalszej kolejności łyska (63 osobniki) oraz łabędź niemy (32 osobniki). Ponadto udało się zaobserwować gągoły (15 osobników), mewy (14 osobników), nurogęsi (11 osobników), czernice (8 osobników), bielika oraz kormorana czarnego.

AA

krzyżówki grafika
samica krzyżówki grafika
bielik grafika
Zimowe liczenie ptaków w Kaszubskim Parku Krajobrazowym grafika
krzyżówki i nurogęsi grafika
para nuroęsi grafika