Ścieżki przyrodniczo - dydaktyczne

Ścieżki przyrodniczo - dydaktyczne grafika
Ścieżki przyrodniczo - dydaktyczne grafika

Aby zachować świat dla przyszłych pokoleń musimy dbać o środowisko. Bardzo ważną sprawą jest edukacja, nie tylko dzieci i młodzieży w myśl przysłowia "Czym skorupka za młodu nasiąknie...", ale i dorosłych. Powstające ścieżki edukacyjne uczą nie tylko poprawnego zachowanie w kontakcie z przyrodą, ale i kształtują poczucie związku ze środowiskiem i konieczność jego ochrony przed zaśmiecaniem, dewastacją.

Ścieżki pozwalają nam dostrzegać piękno przyrody oraz uświadamiają nam, jak cenne dla człowieka jest środowisko naturalne.

Ścieżki edukacyjne na terenie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego:

  1. Ścieżka ekologiczna "Szlakiem rezerwatów przyrody" (Mojusz, Mojuszewska Huta, Bącka Huta, Szopa, Mojusz - ok.20 km)
  2. Ścieżka ekologiczna w Mojuszu "Poznać i zrozumieć las" (1,8 km) - Leśnictwo Wygoda
  3. Ścieżka przyrodniczo — leśna w Leśnictwie Dąbrowa  (1,3 km)
  4. Ścieżka przyrodniczo — dydaktyczna "Pod Wieżycą" (3,2 km)