Zespoły przyrodniczo - krajobrazowe

Zespoły przyrodniczo – krajobrazowe wyznacza się w celu ochrony wyjątkowo cennych fragmentów krajobrazu naturalnego i kulturowego dla zachowania jego wartości estetycznych. Dlatego też zespoły te są tak atrakcyjne dla turystyki, rekreacji i krajoznawstwa. Na terenie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego jest ich osiem o łącznej powierzchni 13 054 ha, co stanowi 39,3% powierzchni Parku.

  1. Rynna Potęgowska – unikalna w skali Pojezierza Kaszubskiego rynna jeziorna, o dużych walorach kulturowych i fizjonomicznych, położona w gminach Linia i Kartuzy.
  2. Rynna Kamienicka – rynna jeziorna z krajobrazem rolno-leśnym o małym stopniu przekształcenia przez osadnictwo, położona w gminie Sierakowice.
  3. Dolina Łeby – poligenetyczna forma dolinna, wykorzystywana przez Łebę z licznymi ostojami ptaków wodno-błotnych, położona w gminach Chmielno, Linia, Kartuzy i Stężyca.
  4. Rynna Mirachowska rynna polodowcowa o małym przekształceniu przez człowieka, z harmonijnym krajobrazem rolno-leśnym, położona w gminach Chmielno, Kartuzy i Sierakowice.
  5. Rynna Raduńska – obejmuje ona największe jeziora Pojezierza Kaszubskiego o unikalnych walorach krajobrazowych, położona w gminach Chmielno i Stężyca.
  6. Obniżenie Chmieleńskie – zespół jezior, przesmyków, półwyspów i zboczy rynien z wartościowym krajobrazem, położona w gminach Chmielno i Kartuzy.
  7. Rynna Brodnicko – Kartuska – rynna jeziorna stanowiąca „bramę wjazdową” do Parku z harmonijnym krajobrazem rolno-leśnym, położona w gminach Kartuzy i Somonino.
  8. Rynna Dąbrowsko – Ostrzycka – obejmuje układ rynnowych jezior z mozaikową strukturą użytkowania terenu o wybitnych walorach krajobrazowych, położona w gminach Kartuzy, Somonino i Stężyca.

 

Grafika 1: Zespoły przyrodniczo - krajobrazowe