Wycieczkowa trasa samochodowa

„Droga Kaszubska” przedstawiona na głazie narzutowym na punkcie widokowym „Złota Góra” grafika

„Droga Kaszubska” jest szlakiem turystyki motorowej. Można ją również przejechać rowerem, lecz duży ruch samochodów czyni wycieczkę niebezpieczną i mało atrakcyjną. „Droga Kaszubska” biegnie przez centralną część Kaszubskiego Parku Krajobrazowego i liczy około 20 km. Pierwotna trasa rozpoczyna się we wsi Garcz, a kończy przy skrzyżowaniu z drogą Kościerzyna –Żukowo. Zbudowana została w latach 1965 – 1967 z inicjatywy B. Szczęsnego, jako droga krajobrazowa. Trasa ta umożliwia dojazd do najpiękniejszych i najciekawszych zakątków ziemi kaszubskiej. Droga biegnie między jeziorami, zalesionymi zboczami wzniesień i polami. Przebiega przez kaszubskie wsie: Chmielno, Zawory, Ręboszewo, punkt widokowy „Złota Góra”, Brodnicę Dolną, Ostrzyce i Wieżycę. Szlak kończy się na zbiegu drogi z Wieżycy z szosą Kościerzyna – Żukowo.

Obecnie jest kilka wariantów tej drogi, które również nazywane są „Drogą Kaszubską”. Jest to między innymi przedłużenie odcinka od Wieżycy do Szymbarku i dalej do Kartuz przez Gołubie, Stężycę, Zgorzałe, Łączyno, Borzestowo i Miechucina. Można też po przejechaniu przez Zgorzałe skierować się na Brodnicę Górną i przez Ręboszewo wrócić do Chmielna lub Kartuz.