Znakowane szlaki piesze

Przez obszar KPK przebiegają dwa szlaki: "Szlak Wzgórz Szymbarskich"(czarny) oraz "Szlak Kaszubski" (czerwony).

Szlaki są dość długie (około 60 km), dlatego bardzo często w literaturze spotyka się ich podział na krótsze odcinki (10 – 12 km). Autorzy dzielą je w sposób subiektywny i opisują, co daje wrażenie, że zamiast dwóch szlaków, na terenie KPK mamy ich kilka lub kilkanaście.

1. Szlak Wzgórz Szymbarskich (czarny)

Szlak ten rozpoczyna się w Sopocie, prowadzi przez Wieżycę, Gołubie, Bącką Hutę i kończy się w Sierakowicach. Długość całej trasy wynosi 121,5 km. Jeszcze do niedawna końcowy odcinek szlaku przebiegał inaczej i kończył się w Kamienicy Królewskiej.

Na obszarze KPK omawiany szlak ma długość około 60 km i rozpoczyna się w miejscowości Sławki. Następnie prowadzi przez Rąty, stację kolejową Wieżyca, Rybaki – wybudowanie, dochodzi na najwyższy szczyt Wzgórz Szymbarskich – Wieżycę (328,6 m. n.p.m.). dalej biegnie w kierunku zachodnim do Szymbarku, w którym znajduje się Centrum Edukacji i Promocji Regionu. Po drodze mijamy niewielkie jezioro Kniewo i przez Gołubie dochodzi do leśniczówki Uniradze, gdzie znajduje się jedno z większych w Polsce cmentarzysk archeologicznych. Następnie szlak biegnie w kierunku północnym, mijając w Zgorzałym pomnik przyrody, w Łączynie Stację Limnologiczną Uniwersytetu Gdańskiego, dalej przesmykiem między jeziorami Raduńskim Dolnym i Raduńskim Górnym. Na około dwa kilometry szlak wychodzi poza obszar KPK, by powrócić w miejscowości Borzestowo – wybudowanie i prowadzić dalej przez Lasy Mirachowskie a w nich przez: przystanek kolejowy Mojusz, dalej miejscowość Łączki, Bór, Bącz, rezerwat „Kurze Grzędy”, wieś Bukowo, aż do Sierakowic.

2. Szlak Kaszubski (czerwony)

Szlak ten biegnie przez północną, wschodnią i południową część Parku. Trasa rozpoczyna się w Sierakowicach a kończy w Olpuchu Wdzydze – długość tego szlaku wynosi 130,6 km. W granicach KPK droga ta ma około 60 km, rozpoczyna się tuż za Sierakowicami i kończy około jednego km na południe od jeziora Lubowisko.

Na terenie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego trasa biegnie od okolic Kamienicy Królewskiej na północny – wschód brzegiem jeziora Junno przez wzniesienie „Zamkowa Góra” i dalej wzdłuż jezior Odnoga, Potęgowskiego, Kocenko, Lubygość i Kamiennego, mijając po drodze trzy rezerwaty przyrody: „Szczelina Lechicka”, „Lubygość” i „Żurawie Błota”. Na północnym brzegu jeziora Kamiennego znajduje się największy na Kaszubach głaz narzutowy tzw. „Diabelski Kamień”. Następnie szlak biegnie w kierunku południowym wzdłuż rzeki Łeby mijając Nową Hutę, Mirachowo, dalej przechodzi skrajem rezerwatu przyrody „Staniszewskie Zdroje” i od Sianowa do Kartuz biegnie poza obszarem KPK. Za Kartuzami szlak ponownie wraca w granice Parku, skręca i wiedzie przez Kartuski Las (z rezerwatem przyrody „Zamkowa Góra”) oraz Kosy do Chmielna. Tu przechodzi przez najwyższe wzniesienie gminy Chmielno „Tamową Górę”. Później między jeziorami Kłodno, Rekowo i Białe prowadzi do Ręboszewa. Dalej do Brodnicy Dolnej, mijając punkt widokowy „Jastrzębia Góra” i głaz narzutowy. Następnie szlak biegnie w kierunku południowo – zachodnim wzdłuż jeziora Ostrzyckego, potem przesmykiem wzdłuż Patulskiego do Pierszczewa nad jezioro Zamkowisko, gdzie znajduje się grodzisko. Stąd Szlak Kaszubski wiedzie na południe do Gołubia, by później brzegiem jeziora Dąbrowskiego oraz otaczającym go lasem wyprowadzić poza granice Kaszubskiego Parku Krajobrazowego.