Kultura materialna

Walory antropogeniczne kultury materialnej składają się z historycznych i współczesnych elementów, przyciągających i wzbudzających zainteresowanie turystów. Muzea, grodziska, cmentarzyska, ciekawa architektura świecka czy sakralna daje możliwość poznania regionu, historii i życia codziennego ludzi zamieszkujących na danym obszarze.

Kultura materialna grafika
Kultura materialna grafika