„BioBlitz w dolinie Raduni”

Data: 16-07-2020
Stoisko z rakami pięknie wkomponowało się w krajobraz fot. Monika Rekowska grafika
Owadzie tablice z zagadkami fot. Lucyna Mollin grafika
Odłowy ryb fot. archiwum UG Somonino grafika
Owadzie tablice z zagadkami fot. Monika Rekowska grafika
Jeden z głównych organizatorów Piotr Kowalewski fot. archiwum UG Somonino grafika
Gnieźnik leśny fot. M Rekowska grafika
Teren fot. archiwum UG Somonino grafika
Racze tablice przykuwały uwagę uczestników fot. Monika Rekowska grafika
Bardzo dziękujemy za zaproszenie do udziału w tak ważnym dla lokalnej przyrody przedsięwzięciu fot. Marta Skrzypkowska grafika

W drugiej połowie czerwca Kaszubski Park Krajobrazowy z Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej w Szymbarku włączyli się w organizację wspaniałej akcji, promującej poznanie  bioróżnorodności doliny rzeki Raduni w rejonie Basenu Somonińskiego i Przełomu Somonińskiego, zwanego lokalnie Wąwozem Trątkownickim. Głównymi organizatorami przedsięwzięcia była Gmina Somonino i Piotr Kowalewski.

BioBlitz to akcja promująca i pozwalająca zrozumieć różnorodność biologiczną wyznaczonego obszaru. Polega na znalezieniu i zidentyfikowaniu w ciągu 24 godzin jak największej liczby gatunków zwierząt i roślin. W przedsięwzięcie zaangażowani zostali eksperci z różnych dziedzin przyrodniczych. Dołączyła również – co najważniejsze – lokalna społeczność, która później w realny sposób wpływa na zachowanie różnorodności biologicznej swojej najbliższej okolicy. Ze względu na trwający stan zagrożenia epidemicznego do udziału w dwudniowych warsztatach plenerowych zostali zaproszeni wyłącznie mieszkańcy gminy Somonino.

Pierwszego dnia odbyły się warsztaty połączone z inwentaryzacją pod okiem entomologa (owady nocne), geologa oraz chiropterologa. Następnego dnia odbyły się warsztaty z ornitologiem, herpetologiem, entomologiem (owady dzienne), botanikiem, lichenologiem i ichtiologiem (warsztaty połączone z odłowem). Większość specjalistów wraz z grupami poruszała się w obrębie Wąwozu Trątkownickiego i na terenie łąk w basenowym odcinku doliny Raduni. Dodatkowo zorganizowano stoiska, gry i zabawy o tematyce przyrodniczej.

Kaszubski Park Krajobrazowy wraz z Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej w Szymbarku zorganizował plenerowe stoisko edukacyjne, którego motywem przewodnim były owady zapylające oraz raki. Przygotowaliśmy tablice edukacyjne, pomoce dydaktyczne w postaci odlewów z żywicy 3 gatunków raków występujących w Polsce, domki dla owadów, gry i zabawy przyrodnicze. Odwiedzających nasze stoisko bardzo zainteresował temat ogrodów przyjaznych owadom zapylającym. Oprócz wyczerpujących wyjaśnień zainteresowanym przekazaliśmy publikację PZPK „Owady zapylające w ogrodzie”, która jest dostępna również w wersji elektronicznej pod adresem: http://pomorskieparki.pl/publikacje/dobra-praktyka-ogrodnika-przyrodnika-3/

Nasze stoisko wspaniale się wkomponowało w urokliwy krajobraz doliny Raduni.

W przedsięwzięciu wzięło udział około 80 uczestników, podzielonych na kameralne grupy.

Do dzisiaj specjaliści analizują zebrane materiały i jeszcze nie udało się ustalić ostatecznej liczby spotkanych gatunków. Wiemy natomiast, że stwierdzono rzadkie i zagrożone gatunki: pliszkę górską, strzeblę błotną, gnieźnika leśnego, rozpylaka topolowego i wiele innych.

Bardzo dziękujemy za zaproszenie do udziału w tak ważnym dla lokalnej przyrody przedsięwzięciu.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.