„Bóbr europejski sprzymierzeńcem mokradeł!”

Data: 02-02-2021

Bóbr europejski jest jednym z nielicznych gatunków zwierząt, które potrafią przystosować środowisko do własnych potrzeb. Tamy budowane przez bobry podnoszą poziom wód ciekłych, co przyczynia się do zwiększenia naturalnej retencji. W stałych siedliskach bytowania bobrów zwiększa się różnorodność gatunkowa oraz podwyższa i stabilizuje  poziom wód gruntowych, co zapobiega suszy. Z całą pewnością możemy powiedzieć o tym gatunku, że jest sprzymierzeńcem mokradeł!

2 lutego obchodzimy Światowy Dzień Mokradeł, którego tegoroczne hasło przewodnie brzmi: „Mokradła i woda”. Z tej okazji stworzyliśmy, wspólnie z Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej w Szymbarku, krótką prezentację pt. „Bóbr europejski sprzymierzeńcem mokradeł!”.

Link do prezentacji: https://youtu.be/YGLVv_B1JFk (autorem filmików o bobrze jest nasz starszy strażnik KPK Pan Ryszard Szutenberg). Życzymy miłego odbioru.