„Co w trawie piszczy?” - podsumowanie projektu.

Data: 09-02-2022
„Co w trawie piszczy?” - podsumowanie projektu. grafika
Warsztaty "Bioróżnorodność łąk" oznaczamy rośliny przy pomocy kluczy. grafika
Warsztaty "Bioróżnorodność łąk" grafika
BioBlitz II stoisko „Nocni łowcy” grafika
BioBlitz II fot. archiwum U.G. Somonino grafika
BioBlitz II podlot dzięcioła dużego fot. Adam Michalak grafika
BioBlitz II stoisko „Nocni łowcy” grafika
BioBlitz II stoisko „Ptaki Kaszubskiego Parku Krajobrazowego” grafika
Koszenie łąk metodą tradycyjną fot. Monika Rekowska grafika
Pełnik europejski fot. Monika Rekowska grafika
Koszenie łąk metodą tradycyjną fot. Monika Rekowska grafika
Wielosił błękitny fot. Monika Rekowska grafika
Koszenie łąk metodą tradycyjną fot. Paweł Skrzypkowski grafika
Dostojka eunomia ryc. Dawid Kilon grafika

W 2021 r. Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych był partnerem inicjatywy dla lokalnej społeczności „Co w trawie piszczy? – odkrywamy bioróżnorodność Gminy Somonino”. Kaszubski Park Krajobrazowy włączył się aktywnie w realizację projektu.

Celem projektu było zwrócenie uwagi lokalnej społeczności na  potrzebę ochrony bioróżnorodności oraz zwiększenie ich zaangażowania w tę ważną lokalnie i globalnie inicjatywę.

Podczas realizacji zadania odbyły się :

1. Spacery edukacyjne po terenach Gminy Somonino:
piesze wycieczki trwające 3-5 godzin dla mieszkańców gminy, dla rodzin z dziećmi.

Tematy spacerów:

  • Krajobraz kulturowy rynien polodowcowych między Sławkami a Kolanem,
  • U źródeł Wierzycy: Jezioro Piotrowskie i torfowiska wokół Piotrowa,
  • Jar Raduni w miniaturze - spacer po Wąwozie Trątkownickim,
  • Ostoje przyrodnicze okolic Połęczyna: śródpolne oczka, rynna Jeziora Połęczyńskiego,
  • Graby, rowy, wąwozy - wizytówką Gminy Somonino,
  • Spacer z ornitologiem - Ptaki - fenomen świata zwierząt.

2. Bioblitz

Kaszubski Park Krajobrazowy wraz z Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej w Szymbarku włączył się w dwudniowe warsztaty plenerowe, tzw. Bioblitz w Rątach - zorganizowaliśmy 2 stoiska edukacyjne. W piątek o „nocnych łowcach”, w sobotę „Ptaki Kaszubskiego Parku Krajobrazowego”. Pierwszego dnia „furorę” zrobiły nasze nowe pomoce dydaktyczne: nietoperze wykonane sztuką papieru papier-mache, które idealnie imitowały naturalne eksponaty. Kolejnego dnia skupialiśmy się na różnorodności świata ptaków, największym zainteresowaniem cieszyła się tablica z głosami ptaków.

3. Koszenie łąk – podczas koszenia łąk metodą tradycyjną mieliśmy okazję uczyć się od wieloletniego praktyka Pana Zygmunta Ustowskiego, lokalnego gospodarza, który opowiadał ciekawe historie (zwyczaje związane z koszeniem łąk na Kaszubach) i przybliżał technikę koszenia (od przygotowania kosy do samego koszenia). Każdy uczestnik mógł wziąć kosę do rąk i spróbować swoich sił w koszeniu metodą tradycyjną.  Dodatkowo kierownik KPK opowiedział o tym jak istotne jest koszenie łąk (czynna ochrona) dla bardzo rzadkich, zagrożonych gatunków takich jak dostojka eunomia, pełnik europejski czy wielosił błękitny. Tylko regularne koszenie czy wypasanie zwierząt ułatwi przetrwanie tych gatunków. Zaskakujący był fakt, że mieszkańcy nawet nie byli świadomi tego jak cenne gatunki mają na swoich terenach!

Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji oraz zapoznania się z publikacją podsumowującą projekt https://somonino.pl/asp/pliki/2021/marta/co_w_trawie_piszczy.pdf

Bardzo dziękujemy za zaproszenie do udziału w tak ważnym dla lokalnej przyrody przedsięwzięciu.

Projekt został dofinansowany przez WFOŚiGW w Gdańsku.