Czynna ochrona sów w Kaszubskim Parku Krajobrazowym

Data: 26-03-2018
Puszczyk fot. Katarzyna Sikorska grafika
Budka lęgowa dla puszczyka fot. Monika Rekowska grafika
Prace przy wieszaniu budek fot. Katarzyna Sikorska grafika

Sowy są jednym z najbardziej tajemniczych rzędów ptaków. Zamieszkują prawie wszystkie typy siedlisk,  a niektóre  gatunki żyją w pobliżu naszych domostw, jednak na skutek współczesnej działalności człowieka (uszczelnianie dachów, wycinanie drzew dziuplastych i degradacja siedlisk) wymagają czynnej ochrony.

Od początku roku 2018’ pracownicy Kaszubskiego Parku Krajobrazowego rozwiesili dziewięć nowych budek lęgowych (dwie dla puszczyka i siedem dla włochatki). Zwracano przy tym uwagę na miejsce instalacji poszczególnych budek pod kątem siedliska, wieku drzew oraz prawdopodobieństwa występowania innych gatunków sów. Wyczyszczono i zakonserwowano pięć budek, dwie , które nie nadawały się do dalszego użytkowania, zamieniono na nowe.

Na efekty naszej pracy nie trzeba było długo czekać – już po dwóch tygodniach zaobserwowaliśmy pierwszych mieszkańców nowo zawieszonych budek. Utwierdza nas to w przekonaniu, że warto kontynuować nasze działania.

Przedsięwzięcie zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.