Nowy wymiar współpracy między służbami Marszałka Województwa a RDLP w Gdańsku

Data: 05-03-2024

 

4 marca 2024 r.  odbyło się spotkanie robocze poświęcone współpracy Samorządu Województwa i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku. Na spotkaniu obecni byli: Wojewoda Pomorski- Beata Rutkiewicz, Marszałek Województwa Pomorskiego – Mieczysław Struk, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku – Andrzej Schleser, Dyrektorzy Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku – Jarosław Czarnecki i w Toruniu – Włodzimierz Panfil, Nadleśniczowie z terenu województwa pomorskiego, pracownicy RDLP, Dyrektor Departamentu Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego – Krzysztof Pałkowski, pracownicy Urzędu Marszałkowskiego. Służby parków krajobrazowych reprezentowały: Dyrektor Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku- Bożena Sikora, Zastępca Dyrektora Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku – Barbara Utracka – Minko oraz kierownik Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego – Anna Moś.

Zadeklarowano obustronną gotowość do współpracy w następujących obszarach:

  • wdrażanie ustaleń planów ochrony parków krajobrazowych w zakresie gospodarki leśnej w Planach Urządzenia Lasu dla nadleśnictw na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku. Można przypomnieć, że Sejmik Województwa Pomorskiego ustanowił już 4 plany ochrony dla parków krajobrazowych: Trójmiejskiego, Kaszubskiego, Wdzydzkiego, Zaborskiego, w tym 3 z terenu RDLP W Gdańsku i 1 z RDLP w Toruniu. Jeszcze w tym miesiącu Sejmik będzie obradował nad kolejnymi dwoma planami ochrony: Nadmorskiego oraz Parku Krajobrazowego Mierzeja Wiślana.
  • aktywny udział służb parków krajobrazowych w procesie tworzenia Planów Urządzenia dla Nadleśnictw, które pokrywają się z obszarami poszczególnych parków krajobrazowych,
  • wprowadzenie praktyki konsultacji rocznych planów gospodarczych ze służbą parków krajobrazowych w kontekście zgodności z zapisami planów ochrony, terminów i sposobów wykonywania zabiegów gospodarczych,
  • wypracowanie dobrych praktyk w zakresie ochrony stanowisk gatunków chronionych grzybów, roślin i zwierząt – wymiana danych, konsultacje terenowe, wspólne szkolenia czy warsztaty,
  • rozwijanie współpracy w realizacji projektów czynnej ochrony przyrody, retencji leśnej oraz zagospodarowania edukacyjno-turystycznego,
  • kontynuowanie współpracy w zakresie edukacji przyrodniczej oraz promocji walorów przyrodniczych i krajobrazowych województwa pomorskiego.

To bardzo ważny moment dla Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Pierwszy raz od 45 lat Park ma plan ochrony. Pierwszy raz koncepcja ochrony parku będzie uwzględniana w PUL dla Nadleśnictwa Gdańsk. Deklaracja współpracy na poziomie instytucjonalnym i roboczym stwarza natomiast duże szanse na skuteczność wdrożenia planu ochrony. Służba TPK liczy, że wszystkie te elementy zwiększają szansę na skuteczność ochrony walorów Parku.