Jubileuszowy i przełomowy rok 2023 w KPK

Data: 12-01-2024

W 2023 roku Kaszubski Park Krajobrazowy obchodził swoje 40-lecie istnienia. Nowa siedziba, sala astronomiczna w Roku Mikołaja Kopernika, ustanowienie planu ochrony…

Jubileuszowy rok 2023 okazał się przełomowym dla Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, obfitując w różnorodne, ważne wydarzenia, m.in.:

 1. 13 stycznia: pożegnaliśmy gości z Ukrainy, którzy przebywali w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Szymbarku od marca 2022 r.
 2. 17 lutego: Warsztaty edukacyjne „Tajemne życie sów” (Szymbark i Kartuzy).
 3. 28 marca: zakończenie czynności odbiorowych robót budowlanych inwestycji pn.: „Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej w Staniszewie (gmina Kartuzy) wraz z zagospodarowaniem i wyposażeniem terenu”.
 4. 1 kwietnia: przeniesienie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Szymbarku do Zielonej Szkoły w Staniszewie.
 5. 15 kwietnia: przeniesienie siedziby Kaszubskiego Parku Krajobrazowego z Kartuz do Staniszewa.
 6. 20 kwietnia: etap wojewódzki ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. Pierwsza grupa uczestników w naszej nowej siedzibie.
 7. 23 maja: oficjalne otwarcie nowej siedziby Kaszubskiego Parku Krajobrazowego i Zielonej Szkoły w Staniszewie.
 8. 27 maja: BioBlitz w Gminie Somonino.
 9. Czerwiec: „Wolontariusze z pomocą dla Raduńskich Jezior”  w ramach akcji wykonano inwentaryzację linii brzegowej jezior: Lubowisko, Dąbrowskiego, Patulskiego, Ostrzyckiego, Wielkiego i Małego Brodno pod kątem antropopresji.
 10. 17 czerwca: dzień otwarty. Wszyscy chętni mogli przyjść zobaczyć nową siedzibę i skorzystać z warsztatów, które odbywały się pod wiatą, na ścieżce i salach edukacyjnych.
 11. Czerwiec i lipiec: monitoring ptactwa wodno-błotnego zamieszkującego jeziora części południowej i wschodniej Kółka Jezior Raduńskich (jeziora: Lubowisko, Dąbrowskie, Patulskie, Ostrzyckie, Wielkie i Małe Brodno).
 12. 21 lipca: wizyta studyjna radnych Sejmiku Województwa Pomorskiego.
 13. 31 lipca: Sejmik Województwa Pomorskiego podjął uchwałę w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Kaszubskiego Parku Krajobrazowego.
 14. 3 sierpnia: Noc z gwiazdami.
 15. 18 sierpnia: Noc nietoperzy.
 16. 27 sierpnia: stoisko podczas festynu rodzinnego z okazji zakończenia lata: "Chronimy kartuskie jeziora".
 17. Wrzesień: Naprawa tablic granicznych i map zlokalizowanych na terenie całego obszaru KPK.
 18. 10 września: organizacja stoiska podczas dożynek wojewódzkich w Szemudzie.
 19. 25 września: ogłoszenie Planu ochrony dla Kaszubskiego Parku Krajobrazowego w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego (poz. 4275).
 20. 27 września: wizyta radnych Gminy Kartuzy.
 21. 3-5 października: pierwsza wystawa grzybów w Kartuzach i Staniszewie.
 22. 28-29 października: Młodzieżowy Sejmik Województwa Pomorskiego w Centrum Edukacji Ekologicznej w Staniszewie.
 23. Dzień krajobrazu, który uczciliśmy w formie warsztatów terenowych w październiku i listopadzie.
 24. 17 listopada: Konferencja z okazji 40-lecia Parków Krajobrazowych Wdzydzkiego i Kaszubskiego pn. „Plany ochrony parków krajobrazowych – koniec czy początek drogi?”.

Dodatkowo przez cały rok 2023:

 1. Zaopiniowano 274 projektów budowlanych.
 2. Służba KPK uczestniczyła lub współorganizowała liczne szkolenia i warsztaty.
 3. Od stycznia do grudnia: indywidualne i wspólne wizje trenowe i patrole z pracownikami gmin, Starostwa Kartuskiego, Nadleśnictwa Kartuzy, policji, Wód Polskich.

Dziękujemy wszystkim i każdemu z osobna za współpracę, życzliwość i pomoc przy tworzeniu planu ochrony, powstaniu i urządzaniu nowej siedziby w Staniszewie oraz zaangażowanie w sprawy bieżące Parku.

Wzbogaceni o nowe narzędzia do działania, z nadzieją wchodzimy w 2024 rok…

MR

Warsztaty edukacyjne „Tajemne życie sów”. grafika
28.03.2023 roku zakończenie czynności odbiorowych robót budowlanych. Na zdjęciu przedstawiciele PZPK, nadzoru inwestorskiego i wykonawcy. grafika
Etap wojewódzki ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. Pierwsza grupa uczestników w naszej nowej siedzibie. grafika
23 maja: oficjalne otwarcie nowej siedziby Kaszubskiego Parku Krajobrazowego i Zielonej Szkoły w Staniszewie. grafika
23 maja: oficjalne otwarcie nowej siedziby Kaszubskiego Parku Krajobrazowego i Zielonej Szkoły w Staniszewie. grafika
BioBlitz w Gminie Somonino. grafika
BioBlitz w Gminie Somonino. grafika
„Wolontariusze z pomocą dla Raduńskich Jezior” w ramach akcji wykonano inwentaryzację linii brzegowej jezior: Lubowisko, Dąbrowskiego, Patulskiego, Ostrzyckiego Wielkiego i Małego Brodno pod kątem antropopresji. grafika
17 czerwca: dzień otwarty. Wszyscy chętni mogli przyjść zobaczyć nową siedzibę i skorzystać z warsztatów, które odbywały się pod wiatą, na ścieżce i salach edukacyjnych. grafika
17 czerwca: dzień otwarty. Wszyscy chętni mogli przyjść zobaczyć nową siedzibę i skorzystać z warsztatów, które odbywały się pod wiatą, na ścieżce i salach edukacyjnych. grafika
Monitoring ptactwa wodno-błotnego zamieszkującego jeziora części południowej i wschodniej Kółka Jezior Raduńskich (jeziora: Lubowisko, Dąbrowskie, Patulskie, Ostrzyckie, Wielkie i Małe Brodno). grafika
Noc nietoperzy. grafika
Organizacja stoiska podczas dożynek wojewódzkich w Szemudzie. grafika
Stoisko podczas festynu rodzinnego z okazji zakończenia lata: "Chronimy kartuskie jeziora". grafika
Pierwsza wystawa grzybów w Kartuzach i Staniszewie. grafika
Pierwsza wystawa grzybów w Kartuzach i Staniszewie. grafika
Pierwsza wystawa grzybów w Kartuzach i Staniszewie. grafika
Młodzieżowy Sejmik Województwa Pomorskiego w Centrum Edukacji Ekologicznej w Staniszewie. grafika
Konferencja z okazji 40-lecia Parków Krajobrazowych Wdzydzkiego i Kaszubskiego pn. „Plany ochrony parków krajobrazowych – koniec czy początek drogi?”. grafika
Powstała sala astronomiczna w Roku Mikołaja Kopernika. grafika
Powstała sala astronomiczna w Roku Mikołaja Kopernika. grafika
Nowa siedziba Kaszubskiego Parku Krajobrazowego i Zielonej Szkoły w Staniszewie. grafika