„Nowa siedziba Kaszubskiego Parku Krajobrazowego i Ośrodka Edukacji Ekologicznej”

Data: 07-04-2023
„Nowa siedziba Kaszubskiego Parku Krajobrazowego i Zielonej Szkoły” grafika
„Nowa siedziba Kaszubskiego Parku Krajobrazowego i Zielonej Szkoły” grafika
„Nowa siedziba Kaszubskiego Parku Krajobrazowego i Zielonej Szkoły” grafika
„Nowa siedziba Kaszubskiego Parku Krajobrazowego i Zielonej Szkoły” grafika
„Nowa siedziba Kaszubskiego Parku Krajobrazowego i Zielonej Szkoły” grafika
„Nowa siedziba Kaszubskiego Parku Krajobrazowego i Zielonej Szkoły” grafika
Korytarz główny KPK. grafika
Sala edukacyjna KPK. grafika
Sala edukacyjna Zielonej Szkoły. grafika
Wiata edukacyjna. grafika
Piec chlebowy. grafika
Boisko. grafika
Ścieżka edukacyjna. grafika
Ścieżka edukacyjna. grafika
Ścieżka edukacyjna. grafika
Pokój dla uczestników warsztatów z edukacji ekologicznej kilkudniowy. grafika
Planetarium. grafika
Toaleta dla chłopców. grafika
Klatka schodowa. grafika
Toaleta przystosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami. grafika
Hol Zielonej Szkoły. grafika
28.03.2023 roku zakończenie czynności odbiorowych robót budowlanych. Na zdjęciu przedstawiciele PZPK, nadzoru inwestorskiego i wykonawcy. grafika

Miło nam poinformować, iż siedziba Kaszubskiego Parku Krajobrazowego i Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Szymbarku przenoszona jest do Staniszewa – do odrestaurowanego budynku dawnej szkoły wiejskiej.

W związku z zakończeniem w dniu 28.03.2023 roku czynności odbiorowych robót budowlanych inwestycji pn.: „Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej w Staniszewie (gmina Kartuzy) wraz z zagospodarowaniem i wyposażeniem terenu” informujemy, że od dnia 17.04.2023 roku  siedziba Kaszubskiego Parku Krajobrazowego będzie zlokalizowana w Staniszewie, ul. Wejherowska 22.

"CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W STANISZEWIE" zostało stworzone w ramach projektu „Edukacja dla przyrody”. Projekt „Edukacja dla przyrody” realizowany jest w partnerstwie z Gminą Kartuzy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa: 11. Środowisko, działanie: 11.4 Ochrona różnorodności biologicznej.

Beneficjentem jest Województwo Pomorskie — Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych.

Wykonawcą robót budowlanych była firma ECOZET.

Łączny koszt robót budowlanych wyniósł 6 505 315,77 zł.

Warto podkreślić, że obiekt został przystosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Na obejściu znajduje się wiata z piecem chlebowym i kołem garncarskim, ścieżka edukacyjna, boisko i wiele innych atrakcji.

Obecnie trwają dostawy pomocy dydaktycznych i pozostałego wyposażenia oraz wstępne prace nad urządzaniem ogrodu dydaktycznego. Oficjalne otwarcie obiektu nastąpi w maju br.

Zapraszamy do nowej siedziby KPK i OEE w Staniszewie i rezerwacji terminów na warsztaty jednodniowe i turnusy w Zielonej Szkole https://oee.pomorskieparki.pl/oferta-edukacyjna-6/.

Tekst i zdjęcia M. R.