„Pierwsza wystawa grzybów w Kartuzach i Staniszewie”

Data: 16-10-2023

W minionym tygodniu Kaszubski Park Krajobrazowy zorganizował 3-dniową wystawę grzybów. Współorganizatorami przedsięwzięcia byli: Zielona Szkoła w Staniszewie,  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kartuzach i Muzeum Kaszubskie.

Przez pierwsze 2 dni wystawa znajdowała się w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach. Ostatni, trzeci dzień został zorganizowany w siedzibie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego w Staniszewie. Uczestnicy spotkali się z mykologami z Polskiego Towarzystwa Mykologicznego (Pani Mirosława Wantoch-Rekowska i Pan Mirosław Wantoch-Rekowski), Panem Sebastianem Nowakowskim z PK Mierzeja Wiślana oraz klasyfikatorkami grzybów z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kartuzach (Pani Iwona Hinc i Pani Weronika Jankowska-Pipiórka). Mogli również skorzystać z gier i zabaw przygotowanych przez Zielona Szkołę w Staniszewie.

Na wystawie można było zobaczyć okazy blisko 70 gatunków grzybów zebranych w lasach KPK oraz 28 gatunków modeli grzybów.

Modele grzybów, zostały zakupione z projektu „Edukacja dla przyrody”, który był realizowany w partnerstwie z Gminą Kartuzy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa: 11. Środowisko, działanie: 11.4 Ochrona różnorodności biologicznej.

W przedsięwzięciu wzięło udział 683 uczestników (27 grup szkolnych i osoby indywidualne).

Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji i przeczytania ciekawego artykułu na temat naszej wystawy: https://expresskaszubski.pl/pl/553_natura/47545_kartuzy-pierwsza-wystawa-grzybow-to-fascynujace-organizmy.html

 

Tekst: M.R.

Wystawa grzybów przy Muzeum Kaszubskim w Kartuzach fot. Monika Rekowska grafika
Wystawa grzybów przy Muzeum Kaszubskim w Kartuzach fot. Lucyna Mollin grafika
Wystawa grzybów przy Muzeum Kaszubskim w Kartuzach fot. Monika Rekowska grafika
Wystawa grzybów przy Muzeum Kaszubskim w Kartuzach fot. Lucyna Mollin grafika
Grzybogwiazd skórzasty fot. Monika Rekowska grafika
Wystawa grzybów przy Muzeum Kaszubskim w Kartuzach fot. Monika Rekowska grafika
Modele grzybów zakupione z projektu „Edukacja dla przyrody” fot. Monika Rekowska grafika
Wystawa grzybów przy Muzeum Kaszubskim w Kartuzach fot. Monika Rekowska grafika
Wystawa grzybów przy Muzeum Kaszubskim w Kartuzach fot. Monika Rekowska grafika
Wystawa grzybów przy Muzeum Kaszubskim w Kartuzach fot. Monika Rekowska grafika
Wystawa grzybów przy Muzeum Kaszubskim w Kartuzach fot. Monika Rekowska grafika
Wystawa grzybów przy Muzeum Kaszubskim w Kartuzach fot. Monika Rekowska grafika
Modele grzybów zakupione z projektu „Edukacja dla przyrody” fot. Monika Rekowska grafika
Wystawa grzybów w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach fot. Monika Rekowska grafika
Sala wykładowa Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach fot. Monika Rekowska grafika
Sala wykładowa Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach fot. Monika Rekowska grafika
Wystawa grzybów w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach fot. Monika Rekowska grafika
Wystawa grzybów w sali wykładowej Kaszubskiego Parku Krajobrazowego fot. Monika Rekowska grafika
Wystawa grzybów w sali wykładowej Kaszubskiego Parku Krajobrazowego fot. Monika Rekowska grafika
Wystawa grzybów przy Muzeum Kaszubskim w Kartuzach fot. Monika Rekowska grafika
Wystawa grzybów w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach fot. Monika Rekowska grafika
Wystawa grzybów w sali wykładowej Kaszubskiego Parku Krajobrazowego fot. Monika Rekowska grafika
Wystawa grzybów w sali wykładowej Kaszubskiego Parku Krajobrazowego fot. Monika Rekowska grafika
Wystawa grzybów w sali wykładowej Kaszubskiego Parku Krajobrazowego fot. Monika Rekowska grafika
Szyszkolubka kolczasta fot. Sebastian Nowakowski grafika
Gra edukacyjna w sali ćwiczeniowej Zielonej Szkoły w Staniszewie fot. Monika Rekowska grafika
Wystawa grzybów w sali wykładowej Kaszubskiego Parku Krajobrazowego fot. Iwona Hinc grafika
Wystawa grzybów w sali wykładowej Kaszubskiego Parku Krajobrazowego fot. Sebastian Nowakowski grafika
Wystawa grzybów przy Muzeum Kaszubskim w Kartuzach fot. Monika Rekowska grafika
Sala wykładowa Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach fot. Monika Rekowska grafika
Organizatorzy wystawy grzybów fot. Magda Dzienisz grafika
Borowik szlachetny fot. Arkadiusz Kasprzycki grafika