Plan ochrony dla Kaszubskiego Parku Krajobrazowego uchwalony przez Sejmik Województwa Pomorskiego!

Data: 02-08-2023

Z wielką radością informujemy, iż 31.07.2023 r. Sejmik Województwa Pomorskiego podjął uchwałę w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Uchwała wejdzie w życie z dniem jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, a w części stanowiącej akt prawa miejscowego – a więc wykazu obiektów o istotnym znaczeniu historycznym i kulturowym – po 14 dniach od dnia ogłoszenia. Plan ochrony stanowi wytyczne w zakresie ochrony walorów Parku i przedstawia zasady jego ochrony na kolejne 20 lat.

Jest to historyczny moment zarówno dla Parku, jak i osób zaangażowanych w jego ochronę. Park istnieje od 1983 r., poprzedni plan ochrony obowiązywał w latach 1998–2004.

Służba Kaszubskiego Parku Krajobrazowego dziękuje Wszystkim, którzy zaangażowali się w proces przygotowania tego dokumentu.

Uchwalona wersja Planu Ochrony Kaszubskiego Parku Krajobrazowego dostępna jest w zakładce PLAN OCHRONY pod linkiem: Opracowanie Projektu Planu Ochrony Kaszubskiego Parku Krajobrazowego (pomorskieparki.pl)