Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Kaszubski Park Krajobrazowy

  • Obuwik pospolity
    Obuwik pospolity
  • Pełnik europejski
    Pełnik europejski

Kaszubski Park Krajobrazowy

KARTUZY
spacer krajobrazowy 2020
Rusza krajobrazowy konkurs fotograficzny „Pomorskie w kadrze”
Pomagamy pszczołom!!!
Ośrodek Edukacji Ekologicznej przy KPK

OEE w Szymbarku

WFOSiGW
Mapy
MODRASZEK TELEJUS MOTYL ŁĄK PODMOKŁYCH

MODRASZEK TELEJUS
MOTYL ŁĄK PODMOKŁYCH
KOMIKS

27 listopada 2019 r. w siedzibie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego w Kartuzach odbyły się warsztaty o termogeologii. Warsztaty przeprowadził Gérard Lemoine, członek Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego.

Uczestnicy spotkania zapoznali się z następującymi prezentacji multimedialnymi:

  • Wykorzystanie ciepła Ziemi metodami niskotemperaturowymi na Kaszubach
  • Projekt TermoGeoSkania 2020': wizyta studyjna w Szwecji

W pierwszej prezentacji wyjaśniono różnicę między geotermią, która kojarzy się z głęboką geotermią, a termogeologią, zwaną również geotermią niskotemperaturową lub kolokwialnie płytką geotermią. Wprowadzono tematykę sezonowego magazynowania ciepła w Ziemi, a szczególnie niskotemperaturowego magazynowania ciepła w warstwach wodonośnych (ang.: Low Temperature Aquifere Thermal Energy Storage: LT-ATES), jako obiecującą technologię w Polsce, m.in. na Kaszubach, z zastrzeżeniem wysokiej zmienności przestrzennej warunków hydrogeologicznych. Zwrócił on uwagę na średnio korzystne warunki pod tym kątem na terenie miasta Kartuzy.

Druga prezentacja miała na celu zainteresowanie publiczności pomysłem wizyty studyjnej w Skanii (Południowa Szwecja), żeby zobaczyć instalacje LT-ATES w warunkach eksploatacyjnych. Opracowany w tym celu projekt pod akronimem TermoGeoSania 2020' mógłby być nie tylko początkiem współpracy między ZST im. Floriana Ceynowy i Technikum w rejonie Kristianstadu, ale również katalizatorem ogólnopolskiej współpracy przy kompleksowej ocenie możliwości i warunków magazynowania ciepła i chłodu metodą LT-ATES. Głównym celem wizyty byłaby powstała w 1995 r. instalacja grzewcza i chłodnicza szpitala rejonowego w Kristianstadzie o mocy grzewczej i chłodniczej odpowiednio ok. 3 i 4 MW.

W dyskusji końcowej poruszone zostały aspekty prawne wykorzystania ciepła Ziemi metodą niskotemperaturową w Polsce i aspekty finansowe związane z projektem TermoGeoSania 2020'.

Dziękujemy za udział w warsztatach nauczycielom i uczniom Zespołu Szkół Technicznych im. Floriana Ceynowy w Kartuzach, przedstawicielowi Starostwa Powiatowego oraz Panu Gérardowi za przekazaną wiedzę.