Płytka geotermia na Kaszubach

Data: 02-12-2019
Płytka geotermia na Kaszubach grafika
Spotkanie otworzył kierownik Kaszubskiego Parku Krajobrazowego fot. Katarzyna Sikorska grafika
Warsztaty przeprowadził Gérard Lemoine, członek Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego fot. Katarzyna Sikorska grafika
Płytka geotermia na Kaszubach grafika

27 listopada 2019 r. w siedzibie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego w Kartuzach odbyły się warsztaty o termogeologii. Warsztaty przeprowadził Gérard Lemoine, członek Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego.

Uczestnicy spotkania zapoznali się z następującymi prezentacji multimedialnymi:

  • Wykorzystanie ciepła Ziemi metodami niskotemperaturowymi na Kaszubach
  • Projekt TermoGeoSkania 2020': wizyta studyjna w Szwecji

W pierwszej prezentacji wyjaśniono różnicę między geotermią, która kojarzy się z głęboką geotermią, a termogeologią, zwaną również geotermią niskotemperaturową lub kolokwialnie płytką geotermią. Wprowadzono tematykę sezonowego magazynowania ciepła w Ziemi, a szczególnie niskotemperaturowego magazynowania ciepła w warstwach wodonośnych (ang.: Low Temperature Aquifere Thermal Energy Storage: LT-ATES), jako obiecującą technologię w Polsce, m.in. na Kaszubach, z zastrzeżeniem wysokiej zmienności przestrzennej warunków hydrogeologicznych. Zwrócił on uwagę na średnio korzystne warunki pod tym kątem na terenie miasta Kartuzy.

Druga prezentacja miała na celu zainteresowanie publiczności pomysłem wizyty studyjnej w Skanii (Południowa Szwecja), żeby zobaczyć instalacje LT-ATES w warunkach eksploatacyjnych. Opracowany w tym celu projekt pod akronimem TermoGeoSania 2020' mógłby być nie tylko początkiem współpracy między ZST im. Floriana Ceynowy i Technikum w rejonie Kristianstadu, ale również katalizatorem ogólnopolskiej współpracy przy kompleksowej ocenie możliwości i warunków magazynowania ciepła i chłodu metodą LT-ATES. Głównym celem wizyty byłaby powstała w 1995 r. instalacja grzewcza i chłodnicza szpitala rejonowego w Kristianstadzie o mocy grzewczej i chłodniczej odpowiednio ok. 3 i 4 MW.

W dyskusji końcowej poruszone zostały aspekty prawne wykorzystania ciepła Ziemi metodą niskotemperaturową w Polsce i aspekty finansowe związane z projektem TermoGeoSania 2020'.

Dziękujemy za udział w warsztatach nauczycielom i uczniom Zespołu Szkół Technicznych im. Floriana Ceynowy w Kartuzach, przedstawicielowi Starostwa Powiatowego oraz Panu Gérardowi za przekazaną wiedzę.