VIII Międzynarodowy Spis Bociana Białego

Data: 30-04-2024

W tym roku odbędzie się ósma edycja Międzynarodowego Spisu Bociana Białego. Spis jest cykliczny i odbywa się co 10 lat. Celem inwentaryzacji jest skontrolowanie gniazd bocianich na całym obszarze występowania tego gatunku. W Polsce obserwacje będą prowadzone w okresie od 1 do 15 lipca - w tym czasie młode bociany są już większe, stoją na gnieździe, ale jeszcze nie odlatują, dlatego jest to najlepszy czas na monitorowanie miejsc gniazdowania.

Kaszubski Park Krajobrazowy również będzie uczestniczył w Spisie. Podobnie jak w 2014 r., skontrolowane zostaną gniazda w gminach: Linia, Kartuzy, Sierakowice. Może od tego czasu udało się bocianom założyć nowe gniazda? Zobaczymy...

Każdego roku z niecierpliwością wszyscy wyczekujemy przylotów bocianów, które zwiastują nadejście wiosny. Cieszymy się, jak na spotkanie ze starymi, dobrymi znajomymi. W Staniszewie, gdzie od ubiegłego roku funkcjonuje siedziba Kaszubskiego Parku Krajobrazowego oraz Zielonej Szkoły, znajduje się jedno gniazdo bocianie, zlokalizowane w centrum wsi. Pierwszy bocian przyleciał tutaj 13 marca, a półtora tygodnia później zaobserwowaliśmy drugiego osobnika.

Bociany związane są  z siedliskami łąk, pastwisk, płytszych mokradeł, gdzie zdobywają pokarm (głównie odżywiają się bezkręgowcami i drobnymi ssakami, ale również płazami, rybami, gadami i pisklętami ptaków, które gnieżdżą się na ziemi. Ich pokarm różni się w zależności od jego dostępności w rejonie występowania i pory roku. Zagrożeniem dla tego gatunku są przekształcenia siedlisk, melioracje odwadniające, chemizacja rolnictwa oraz pozostawiane przez człowieka sznurki nylonowe i inne odpady, które ptaki zanoszą do gniazda, co niestety nierzadko skutkuje zaplątaniem, amputacją kończyn, a nawet uduszeniem.

Te piękne ptaki są nieodłącznym elementem naszego krajobrazu i kultury. Gniazdują w sąsiedztwie człowieka, więc mamy to szczęście, że możemy je często oglądać i obserwować ich zachowania. 

Tekst AA

Zdjęcia MR

13 marca przyleciał pierwszy bocian do Staniszewa , a półtora tygodnia później zaobserwowaliśmy drugiego osobnika. grafika
VIII Międzynarodowy Spis Bociana Białego grafika
Budowa gniazda w Sianowie. grafika
VIII Międzynarodowy Spis Bociana Białego grafika
Widoczny w gnieździe plastikowy sznurek stanowi śmiertelne zagrożenie dla młodych osobników. grafika