Jezioro Turzycowe

Jezioro Turzycowe - śródleśne jeziorko dystroficzne z otaczającym je torfowiskiem wysokim grafika

Jest to rezerwat florystyczny utworzony w 1959 r. o powierzchni 11,39 ha.

Rezerwat obejmuje śródleśne jeziorko dystroficzne z otaczającym je torfowiskiem wysokim.

Celem objęcia ochroną tego obszaru jest przywrócenie istniejącego tu w przeszłości stanowiska turzycy skąpokwiatowej oraz zachowanie rzadkich zbiorowisk i gatunków roślin torfowiskowych.

Stwierdzono tutaj występowanie około 30 gatunków roślin naczyniowych, spośród których 3 gatunki podlegają ochronie ścisłej: bagno zwyczajne, rosiczka okrągłolistna i widłak jałowcowaty oraz 2 gatunki są chronione częściowo: grążel żółty i kruszyna pospolita.

Rośnie tu także bażyna czarna, borówka bagienna, modrzewnica zwyczajna, przygiełka biała i turzyca bagienna oraz zagrożony wyginięciem torfowiec brunatny.

Rezerwat NIE UDOSTĘPNIONY

Tabelę dostępności poszczególnych rezerwatów znajdziecie Państwo na stronie RDOŚ w Gdańsku.  Zapraszamy do zapoznania się na stronie: http://gdansk.rdos.gov.pl/udostepnienie-rezerwatow-przyrody