Kurze Grzędy

Kurze Grzędy - dystroficzne jeziora wraz z przyległym lasem grafika

Jest to rezerwat faunistyczny, który powstał w 1916 roku i ma powierzchnię 170,7 ha.

Rezerwat obejmuje śródleśne torfowisko i grupę dystroficznych jezior wraz z przyległym lasem, położone w centralnej części Lasów Mirachowskich.

Chroni największe na Pojezierzu Kaszubskim torfowisko wysokie i 3 jeziora obrzeżone wąskim pasem roślinności charakterystycznej dla otwartych torfowisk.

Występują tutaj rozległe połacie boru bagiennego oraz brzeziny bagiennej z łanowo rosnącym widłakiem jałowcowatym.

Na obszarze rezerwatu stwierdzono występowanie około 60 gatunków roślin naczyniowych i około 80 gatunków roślin zarodnikowych. Spośród nich 6 gatunków podlega ochronie ścisłej: bagno zwyczajne, paprotka zwyczajna, rosiczka okrągłolistna, wełnianeczka darniowa*, widłak jałowcowaty i wroniec widlasty oraz porosty - brodaczka kępkowa i pustułka Bittera.

Ochronie częściowej podlegają 2 gatunki roślin: grążel żółty i kruszyna pospolita.

Rośnie tu także bażyna czarna, borówka bagienna, modrzewnica zwyczajna, przygiełka biała i turzyca bagienna. (*wpisana także do Polskiej czerwonej księgi roślin).

Wśród fauny rezerwatu, z rzadkich ptaków lęgowych występuje tutaj żuraw, samotnik (brodziec), gągoł (kaczka gnieżdżąca się w dziuplach), muchołówka mała i włochatka (sowa).

Głuszce występujące dawniej na tym obszarze, wyginęły w latach 1960-1980.

Rezerwat UDOSTĘPNIONY

Tabelę dostępności poszczególnych rezerwatów znajdziecie Państwo na stronie RDOŚ w Gdańsku.  Zapraszamy do zapoznania się (http://gdansk.rdos.gov.pl/udostepnienie-rezerwatow-przyrody).