Lubygość

Jezioro Lubygość grafika

Rezerwat został utworzony w 1962 roku, ma powierzchnię 70,85 ha i jest rezerwatem krajobrazowym.

Rezerwat obejmuje rynnowe jezioro Lubygość o powierzchni ok. 18 ha i otaczający je naturalny las, a celem ochrony jest zachowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych.

Wzdłuż brzegów jeziora, wężej lub szerzej, ciągną się wilgotne lasy o charakterze łęgów lub olsów, a na otaczających zboczach przeważa kwaśna (uboga) buczyna niżowa. Drzewostan mieszany tworzą dęby, buki i sosny osiągające wiek około 200 lat.

Na obszarze rezerwatu stwierdzono ponad 270 gatunków roślin naczyniowych, spośród których 5 podlega ochronie ścisłej: grzybienie północne, paprotka zwyczajna, podrzeń żebrowiec*, widłak goździsty, widłak jałowcowaty i wroniec widlasty* oraz 5 gatunków jest objętych ochroną częściową: bluszcz pospolity, grążel żółty, konwalia majowa, kruszyna pospolita i przytulia (marzanka) wonna.

Na pniach starych buków spotyka się podlegające ochronie ścisłej porosty z rodzaju brodaczka.

*gatunki o charakterze podgórsko-górskim; także rosnący tutaj przetacznik górski.

Z ptaków lęgowych występuje gągoł — kaczka gnieżdżąca się w dziupli i samotnik (brodziec).

Udostępnienie rezerwatu przyrody wyznacza część turystycznej trasy znakowanego na czerwono szlaku pieszego PTTK między leśniczówką Niepoczołowice a Nową Hutą. Poprowadzony jest przez rezerwat przyrody Szczelina Lechicka i południowym brzegiem jeziora Lubygość.

W tej części rezerwatu przy leśnej drodze rośnie dąb szypułkowy objęty ochroną jako pomnik przyrody nr 941 oraz widoczny jest cypel w przewężeniu jeziora zwany Rogiem Boruty (dawniej miejsce widokowe Berta).

Na brzegu wschodniego krańca jeziora Lubygość jest miejsce widokowe otwierające się na główny walor rezerwatu: piękny wodno-leśny krajobraz. Nieco powyżej, na brzegu północno-wschodnim jest dojście do groty żwirowo — zlepieńcowej wymywanej przez deszcze ze stromych zboczy polodowcowych.

Rezerwat UDOSTĘPNIONY

Tabelę dostępności poszczególnych rezerwatów znajdziecie Państwo na stronie RDOŚ w Gdańsku.  Zapraszamy do zapoznania się (http://gdansk.rdos.gov.pl/udostepnienie-rezerwatow-przyrody).