Szczyt Wieżyca na Pojezierzu Kaszubskim

Szczyt Wieżyca na Pojezierzu Kaszubskim grafika

Rezerwat ten został utworzony w 1962 roku, ma powierzchnię 33,59 ha i jest rezerwatem krajobrazowym.

Rezerwat obejmuje stoki i wierzchołek Wieżycy w paśmie moren czołowych Wzgórz Szymbarskich.

Ochroną objęty jest dobrze zachowany fragment lasu bukowego na najwyższym wzniesieniu (328,6 m n.p.m.) na Niżu Środkowoeuropejskim.

Na obszarze rezerwatu przeważają drzewostany w wieku 120-160 lat, bukowe i mieszane z dominacją buka. Florę charakteryzuje występowanie gatunków roślin spotykanych w zbiorowiskach żyznej i kwaśnej (ubogiej) buczyny niżowej, są to m.in.: czerniec gronkowy, gajowiec żółty, groszek wiosenny, kosmatka owłosiona, perłówka jednokwiatowa, przylaszczka pospolita, przytulia (marzanka) wonna, sałatnik leśny, szczawik zajęczy, śmiałek pogięty, zawilec gajowy i żywiec cebulkowy.

Stwierdzono tu 1 gatunek rośliny ściśle chronionej - gnieźnika leśnego i 3 gatunki chronione częściowo: konwalię majową, kruszynę pospolitą i przytulię wonną.

Usytuowanie w rezerwacie przyrody ok. 35-metrowej wieży widokowej powoduje znaczne zagęszczenie ruchu turystycznego, zagrażające ochronie tego obszaru.

Obecnie zamierza się przesunięcie niefortunnie przebiegającego przez rezerwat czarnego szlaku turystycznego PTTK na jego obrzeże, z pozostawieniem leśnej drogi przez wierzchołek wzgórza jako trasy dostępu rezerwatowego w tym chronionym obiekcie.

Rezerwat UDOSTĘPNIONY

Tabelę dostępności poszczególnych rezerwatów znajdziecie Państwo na stronie RDOŚ w Gdańsku.  Zapraszamy do zapoznania się (http://gdansk.rdos.gov.pl/udostepnienie-rezerwatow-przyrody).