Zabytki architektury sakralnej i świeckiej

Zabytki architektury sakralnej i świeckiej grafika
Zabytki architektury sakralnej i świeckiej grafika
Dworek w Mirachowie grafika

Zabytkowa architektura sakralna na terenie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego jest dość skromnie reprezentowana. Najwcześniejsze zachowane budowle sakralne pochodzą z XVIII wieku. Są to: znajdująca się w Mirachowie barokowa kaplica z 1740 roku, element dawnego zespołu dworskiego oraz barokowy kościół katolicki z 1706 roku w Stężycy.

Największe jednak znaczenie dla turystyki i ruchu turystycznego ma kościół w Chmielnie i kościół – sanktuarium w Sianowie.

Kościół parafialny w Chmielnie wzniesiony został w 1845 roku na miejscu wcześniejszej drewnianej świątyni, która została rozebrana. Uchodziła ona za jedną z najstarszych na całym Pomorzu i datowana była na rok 1280.

Kościół – sanktuarium w Sianowie powstał w roku 1816, był wielokrotnie remontowany i przebudowywany. Jest to budowla jednonawowa, wzniesiona w typowej dla tego obszaru konstrukcji szkieletowej z drewnianą dzwonnicą. Świątynia jest miejscem kultu Madonny Sianowskiej, której słynąca z cudów figura pochodzi z XV wieku. Obdarzona szczególną czcią przez tutejszą ludność została w 1966 roku koronowana na Królową Kaszubów. W kościele znajduje się również cenny ołtarz z XVII wieku. Sanktuarium sianowskie ma duże znaczenie dla turystyki pielgrzymkowej województwa pomorskiego. W 2002 roku wokół placu pielgrzymkowego powstała droga krzyżowa; każda stacja wyrzeźbiona jest w drewnie przez innego twórcę ludowego.

Miejscowości o wysokich walorach kulturowych wyróżnia wyjątkowe nagromadzenie wartościowych i dobrze zachowanych dóbr dziedzictwa kulturowego. Na terenie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego do miejscowości takich należą: Młyn Dolny, Reskowo, Mirachowo, Piotrowo, Wygoda Łączyńska, Pierszczewo, Potuły i Szymbark.

Poza tym na terenie Parku występują pojedyncze przykłady zabytków budownictwa regionalnego np. w Lipowcu, Łączyńskiej Hucie, Borzestowie, Reskowie, Bączu, Ręboszewie.