Trasa nr 9 (przez Ramleje)

trasa czerwona grafika

Wyruszamy z Pensjonatu „U Stolema” kierując się ulicą w dół, po czym skręcamy w prawo. Maszerujemy chodnikiem, po 100 m skręcamy w lewo i idziemy wzdłuż jeziora aleją Spacerową. Pokonujemy ok. 800 m i wychodzimy na ulicę gdzie skręcamy w lewo w kierunku ostrzyc. tuż przed Pensjonatem ostrzyckim skręcamy w prawo i maszerujemy wzdłuż rzeki Radunia. Przechodzimy przez mostek i zgodnie z oznaczeniami skręcamy w prawo podążając ulicą kasztelańską. Po ok. 200 m skręcamy w lewo na Ramleje pokonując znaczne wzniesienie. Maszerujemy wzdłuż pól, mijajmy boczne dróżki i kierujemy się na wprost. docieramy do rozdroża, skręcamy w prawo i kierujemy się w ulicę Ramlejską podążając prosto. Na kolejnej krzyżówce dróg skręcamy w prawo w stronę Goręczyna. Pokonujemy wzniesienia ciągnące się przez dłuższy odcinek trasy (ok. 2 km). dochodzimy do wsi Goręczyno i za kościołem skręcamy w prawo, a następnie od razu w lewo. Po kolejnych 50 m skręcamy w prawo i kierujemy się w stronę Rąt. trasa prowadzi wzdłuż ulicy asfaltowej (do miejscowości rąty mamy do pokonania około 1,7 km). Po dotarciu do Rąt kończy się odcinek drogi asfaltowej, skręcamy w prawo i wzdłuż zabudowań pokonujemy jeszcze około 400 m. tutaj szlak łączy się ze szlakiem zielonym. zgodnie z oznaczeniem skręcamy w lewo i wspólnym szlakiem idziemy w kierunku Kolańskiej Huty. trasa biegnie skrajem lasu skąd roztacza się malowniczy widok na wieżę widokową i górę Wieżyca (328,6 m n.p.m.). Mijamy zabudowania gospodarskie, dochodzimy do lasu i skręcamy w prawo, w szeroką drogę leśną. idąc zgodnie z oznaczoną trasą, pokonując wzniesienie dochodzimy do leśniczówki Kolańska Huta. Następnie dość stromą drogą biegnącą w dół schodzimy w kierunku ostrzyc. Na skraju lasu kierujemy się ścieżką w prawo i po przejściu ok. 500 m dochodzimy do Pensjonatu „U Stolema”. cała trasa poprowadzona jest szerokimi drogami, pozwalając na poruszanie się bez utrudnień większej grupie osób.


Punkt wyjścia:

Pensjonat „U Stolema” przy ul. Droga Kaszubska 8a

Poziom trudności:

trudna

Długość szlaku:

16.0 km

Rodzaj dróg:

20% drogi asfaltowe, płyty betonowe 80% drogi leśne

Czas przejścia:

4 h